Madkundskab.nu
12-08-2019

Farvel og tak!

Forenings tro redaktør igennem 22 år, Erling Jensen, har 31. august valgt at fratræde posten.

Erling er uddannet lærer og har også undervist i vores fag. Og været medlem af vores forening lige så længe, som han har virket for den. Det har været vores privilegium, at vi har haft ansat en redaktør, der har haft en passion, gejst og engagement i og omkring vores fag.

Erling har stået som foreningens faste ankermand, mens skiftende formænd og hovedstyrelser har overtaget roret og ført skuden i både smult og rørt vande... Han har haft forbindelser og kontakter og også båret foreningens historie, så vi altid har kunnet støtte os til ham,