Madkundskab.nu
12-08-2019

Pręsentation af vores nykonstituerede hovedstyrel-sesmedlem, Nina Balling

Efter Foreningen for Madkundskabs repræsentantskabsmøde på Sixtus i november 2018 har hovedstyrelsen, ved Julie Nisbeth Tyrons udtræden, haft en vakant plads. Samtidig har vores fag fået større og mere berettiget bevågenhed i samfundet, og der er behov for, at vi er i stand til at handle på det momentum vi har.

Derfor har det været påkrævet for os, at vi får engageret os med nye og gode kræfter. I forlængelse heraf, er det med glæde og stolthed, at vi nu kan byde Nina Balling velkommen som nykonstitueret medlem af vores hovedstyrelse.

Nina er bosat i Århus og arbejder i Skanderborg kommune. Hun er beskikket censor i