Generalforsamling Region Fyn 2016

Skt.Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S.

Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 16.00 – ca. 17.30

Vi mødes i faglokalet for Madkundskab..

1. Valg af dirigent, stemmetæller og protokolfører

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Indkomne forslag

4. Valg:

i. Formand

ii. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer + mindst 2 suppleanter

5. Valg:

i. 3 repræsentanter til repræsentantskabsmøde

ii. 2 suppleanter

6. Evt.

Efter generalforsamlingen skal vi se klip fra ”Smag for Livet til Madkundskab” og have små smagsprøver.

VIGTIGT: Mød op og vær med ellers kan vi risikere, at region Fyn bliver nedlagt!!

Tilmelding på mail til

birgit.jensen707@gmail.com   - senest den 19.okt.

På vegne af bestyrelsen

Birgit Jensen

Foreningen for Madkundskab        Webmaster: Erling Jensen · mobil 2164 7869 · redaktoer@madkundskab.nu