Du er her: 

Hovedstyrelse

Hovedstyrelsen består fra 15. november 2019 af syv passionerede madkundskabslærere, der er valgt blandt foreningens medlemmer.

 

 

 

Formand
Lone Carlson
Vivede Møllehuse 13
4640 Fakse
Tlf. 2396 4848
E-mail: formanden@madkundskab.nu

Kasserer
Benita Schmidt
Nordre Fasanvej 32, st.
2000 Frederiksberg
E-mail: kassereren@madkundskab.nu

Sekretær
Christine Bendix
Toftegårds Allé 45, 2.TV
2500 Valby
Tlf. 4032 4084
E-mail: med-redaktoeren@madkundskab.nu

Bestyrelsesmedlem
Birgit Jensen
Østerlunden 41N 
5000  Odense C.
Tlf. 2860 6197
E-mail: region-fyn@madkundskab.nu

Bestyrelsesmedlem
Sanne Würtz
Th. Staunings Vej 54
9210 Aalborg SØ
Tlf. 2485 2412
E-mail: region-nordjylland@madkundskab.nu

Bestyrelsesmedlem
Nina Balling
Tlf. 2990 8291
E-mail: region-midtjylland@madkundskab.nu

Bestyrelsesmedlem
Jonas Borg
Skolegade 40, 3. tv,
7100 Vejle
Tlf. 61 60 21 96
E-mail: region-sydjylland@madkundskab.nu 

 

Lone Anna Appelquist Carlson, formand

Lone Carlson er bosat i Faxe på Sydsjælland. Her bor hun sammen med mand og hund efter, at hendes to voksne sønner begge valgte at flytte hjemmefra i 2016. Lone er uddannet på Vordingborg Seminarium, hvorfra hun også hvervedes til den hedengangne Hjemkundskabslærerforeningen. Hun vakte, sammen med to medstuderende, liv i Storstrøms amt og blev formand for bestyrelsen. Da amterne nedlagdes og overgik til Regionsbestyrelser fratrådte Lone for at indgå i hovedstyrelsen som dennes kasserer, pr. 1. januar 2007. Pr. 1. januar 2013 overtog hun formandsposten. 

Lone har linjefag i hjemkundskab, samfundsfag, historie og dansk. 

Som formand er man født ind i forretningsudvalget. Herudover er Lone foreningens repræsentant hos de faglige foreninger under dlf. Desuden varetager hun opgaven som foreningens talsmand og kommunikerer med pressen, ministeriet samt varetager andre forefaldende opgaver. 

Lone anser foreningens fornemste opgave som at være forekæmper for madkundskabsundervisernes vilkår ude på skolerne. Herudover mener Lone også, at foreningen skal bidrage til efter- og videreuddannelse af underviserne og i forbindelse hermed tilbyde minimum et landskursus om året. Derudover er det vigtigt  at være med i de netværk, der dannes i og omkring madkundskabsfaget og dets undervisere. Foreningen skal følge trends og forskning og formidle det via artikler på  hjemmesiden.
"Som undervisere vil vi bidrage til, at børn påny opdager glæden ved at lave mad og samtidig tilegner sig viden om råvarer, sundhed madlavning og madkultur. Vi vil, i al beskedenhed, skabe madmod og gøre den nye generation klog på det, der i yderste konsekvens kan sikre menneskehedens overlevelse; ordentlig mad..."

Birgit Jensen

Birgit Jensen har været ansat på Søllinge Skole, Fåborgmidtfyn og har undervist i hjemkundskab i ca. 35 år. BIrgit har her undervist på 5. og 6. klassetrin i hjemkundskab, og hun har også undervist ligeså mange år i idræt. Birgit har oplevet en god kobling mellem de to fag.  Birgit har været meget engageret i udarbejdelsen af skolens Mad og bevægelsespolitik, og hun har været med til at få indført frugtordning og frugtkvarter på skolen. Har vundet Æblefesten på Fyn med 6. klasse.
Fra 2011 til 2013 har Birgit været ansat på Broskolen afdeling Bøgehøj. Her vandt hun med 7.A DM i Madkamp 2012. Birgit gik på pension i december 2013, men brænder stadig for faget og vil gerne lægge et stykke frivilligt arbejde for madkundskab.

Sanne Würtz

Sanne Würtz bor i Aalborg og er her ansat på Sct. Mariæ Skole.
Sanne har linjefag i hjemkundskab og biologi, men underviser foruden i dansk, kristendomskundskab og idræt.
Sanne mener, at madkundskab er skolens vigtigste fag og benytter gerne enhver anledning til at udtrykke sin mening overfor elever, forældre og kolleger.Faget burde have meget større prioritet. "Hvis ikke vi får noget at spise, så kan vi heller ikke lære noget/gøre noget." Derfor er faget utrolig vigtig for alle. Madkundskab er i den grad et fag, der er forbundet med næsten alle andre af skolen fag, og det giver gode muligheder for sammenhæng og samarbejde, da madkundskab relaterer til læringens mange sider, og den faglige viden knyttet sammen med mange andre fag.
Sanne fortæller, at Foreningen for Madkundskab har givet hende utrolig meget som faglærer i faget, og at hun sidder med i bestyrelsen, fordi hun gerne være med til at videregive og udvikle noget af alt det, hun har haft glæde af som lærer. "Det er for mig en spændende udfordring at få lov at være en del af hovedstyrelsen."

Benita Schmidt

Benita Schmidt bor med sine to børn på Frederiksberg i hjertet af København.
Efter et langt arbejdsliv på det danske arbejdsmarked valgte hun i 2009 at satse på en internationalt orienteret læreruddannelse ved UCC i Gladsaxe med engelsk, hjemkundskab og religion som linjefag og en bachelor i internationalisering i den danske folkeskole.
Et yderligere ønske om at dygtiggøre sig i didaktikkens mysterier bragte i 2013 Benita til kandidatstudiet i Didaktik Materiel Kultur ved Aarhus Universitet i Emdrup. Her har hendes fokus været på mad og dannelse. Hun er optaget af, hvordan vi håndterer mad og fødevarer i samspillet med andre mennesker, og hvordan vi gennem uddannelse til bæredygtig omtanke kan imødegå ikke blot hverdagslivets udfordringer, men også de globale udfordringer vi står overfor i det 21. århundrede.

Christine Bendix

Christine Bendix er uddannet folkeskolelærer med fagene: hjemkundskab, idræt, dansk og matematik. Herudover har hun en kandidat i Læring og Forandringsprocesser fra Aalborg Universitet.
Christine bor i København og arbejder som lærer på Skolen i Sydhavnen.
Christine har bl.a udarbejdet undervisningsmateriale for Fødevarestyrelsen to gange og arbejdet for Madkulturen i forbindelse med to af deres projekter. Herudover har Christine siddet som repræsentant for foreningen i forbindelse med udarbejdelsen af Faghæftet for madkundskab 2019, og hun er beskikket censor i madkundskab på læreruddannelsen.
Christine interesserer sig for børn og deres læring - herunder især den læring og dannelse, der sker hos børnene, når det gælder mad og sundhed generelt set. 

Christine er foreningens kontaktperson til Go'Cook, Madskoler og Madkulturen.

Nina Balling

Nina Balling er uddannet lærer i 2014 med linjefag i hjemkundskab, dansk (indskoling og mellemtrin) og historie. Nina arbejder på Gyvelhøjskolen i Galten, hvor hun underviser 6. årgang og valgholdet i madkundskab. Hun bor i hjertet af Aarhus sammen med sin mand og sin gravhund.

Udover sit daglige virke som lærer i folkeskolen, har Nina også undervist lærerstuderende i madkundskab på VIA University College - Læreruddannelsen i Aarhus. Derudover er hun beskikket censor i madkundskab på læreruddannelsen. Nina mener, at det giver en rigtig god sammenhæng både at undervise på læreruddannelsen og at være censor og undervise i folkeskolen. På den måde kan hun koble den nyeste forskning med den praksis, hun befinder sig i hver dag. Netop denne kobling er hun særlig optaget af. Dette bruger Nina også i sin madkundskabsundervisning i folkeskolen, hvor hun er lægger vægt på at skabe en god kobling mellem teori og praksis. Sammenhængen mellem teori og praksis, mener Nina, er enestående for faget madkundskab.

Hun udarbejder også undervisningsmaterialer til Alineas madkundskabsportal og sin egen hjemmeside skoleskabet.dk

 

Jonas Borg bor i Vejle sammen sin kæreste og deres fælles barn. Jonas har linjefag i madkundskab, biologi, natur & teknologi samt håndværk og design, derudover er Jonas også uddannet kok. Til daglig underviser Jonas på Skibet Skole lidt uden for Vejle, hvor han primært  underviser på mellemtrinnet i fagene madkundkskab og natur & teknologi.
Jonas har tidligere været ansat som timelærer på kokkeskolen Hanseberg i Kolding. Derudover har Jonas også haft censorvirke på grundforløbet: "Mad til mennesker" på Syddansk Erhvervsskole samt censorvirke på hovedforløb 1 og 2 på kokkeuddannelsen. Foruden fagenes kompetenceområder underviser Jonas ud fra den betragtning, at hans elever skal opleve sig ligeværdige, medansvarlige og robuste.